อุปกรณ์เสริมสำหรับโพรไฟล์โปรเจคเตอร์

เสตจ X-Y

มีระยะตั้งแต่ 10”x6” (250 มม. x 150 มม.) ไปจนถึง 2”x2” (50 มม. x 50 มม.) สำหรับโพรไฟล์โปรเจคเตอร์ทั้งรุ่น V-12B และ V-20B

ถาดหมุนสำหรับเสตจแกน X/Y

ถาดจะหมุนชิ้นงานโดยรักษาแนวให้ตรงกับแกน XY ของเสตจ

ฟุตสวิตช์

ฟุตสวิตช์ใช้ส่งคำสั่งไปยัง DP-E1A เพื่อปล่อยมือทั้งสองข้างให้ว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัด

สเกลสอบเทียบ 300 มม.

มีระยะห่างสเกล 10 มม. และรูปแบบสำหรับการสอบเทียบ
ความแม่นยำ: ไม่เกิน 1 μm

Retrofit Counter/DP Unit

อุปกร์สำหรับการเชื่อมต่อ V-12BD ของเคาน์เตอร์สองแกน ซึ่งจำเป็นเมื่อรวมชุด DP-E1A และ E-Max D