เสตจ X/Y สำหรับโพรไฟล์โปรเจคเตอร์

สเตจ

วางชิ้นงานลงบนเสตจและเคลื่อนที่ในทิศทางของแกน X/Y พร้อมอ่านระยะการเคลื่อนที่

PS 10x6B

PS 10x6B

  • 250 x 150 มม.
PS 8x6B

PS 8x6B

  • 200 x 150 มม.
PS 6x4B

PS 6x4B

  • 150 x 100 มม.
PS 4x4B

PS 4x4B

  • 100 x 100 มม.
SPS 2x2B

SPS 2x2B

  • 50 x 50 มม.

* ระยะสโตรกของเสตจแสดงรายการตามลำดับตามระยะสโตรกของแกน X x Y