โพรไฟล์โปรเจคเตอร์

V-20B

V-20B เป็นออปติคอลโพรไฟล์โปรเจคเตอร์แบบตั้งพื้นที่ให้คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมและสามารถวัดพิกัด XY ของตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ภาพของชิ้นงานจะแสดงบนหน้าจอขนาด 20 นิ้ว (500 มม.) ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลชิ้นงานจากเสตจได้อย่างแม่นยำ

รุ่น V-12B

รุ่น V-12B เป็นออปติคอลโพรไฟล์โปรเจคเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่ให้คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมในการวัดค่าพิกัด XY ของตำแหน่งอย่างแม่นยำ ภาพของชิ้นงานจะแสดงบนหน้าจอขนาด 12 นิ้ว (305 มม.) ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลจากเสตจได้อย่างแม่นยำ

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับรุ่น V-12B และ V-20B ของ Nikon ได้แก่ เสตจ X/Y ทั้งห้ารุ่น ขนาดใหญ่สองรุ่น (PS 10x6B และ PS 8x6B) และเสตจขนาดเล็กสามรุ่น (PS 6x4B, PS 4x4B และ PS 2x2B)

ซอฟต์แวร์และเครื่องมือประมวลผลข้อมูล

E-MAX ประมวลผลข้อมูลการวัดผ่านหน่วยอินเทอร์เฟซและแสดงผลผลลัพธ์เป็นไฟล์ .CSV ไฟล์ Teaching และไฟล์ผลการวัดจาก DP-E1A สามารถส่งออกไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย