ถาดหมุนสำหรับเสตจแกน X/Y

ถาดหมุนชิ้นงาน

เมื่อใช้ร่วมกับสเตจ ถาดหมุนชิ้นงานเหล่านี้ใช้เพื่อหมุนชิ้นงานและจัดตำแหน่งในทิศทางไปตามที่เสตจเคลื่อนที่

ถาดหมุนชิ้นงาน ประเภท 3

สำหรับใช้กับสเตจ PS 4x4B, PS 6x4B

  • เส้นผ่านศูนย์กลางถาด: 204 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระจก: 165 มม.
Rotating Table Type 3

ถาดหมุนชิ้นงาน ประเภท 4

สำหรับใช้กับสเตจ PS 12x8C, PS 10x6B, PS 8x6B

  • เส้นผ่านศูนย์กลางถาด: 282 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระจก: 262 มม.
Rotating Table Type 4