Focusing Modules, Base, Arm และ Motorised Controller

L-IM Modular Focusing Unit IM-4

Focusing unit จะติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องหลัก

Modular Focusing Unit IM-4

 • รองรับ epi-illuminator และแผ่นหมุนเลนส์แบบมอเตอร์
 • รับน้ำหนักได้: 4 กก. (10 กก. พร้อมบาลานเซอร์)
 • ระยะห่างจากแกนออปติคอลถึงส่วนเชื่อมต่อ: 141 มม
 • ระยะโฟกัสหยาบ: 5.2 มม./ปรับโดยใช้การหมุนได้

LV Focusing Modules

ชิ้นส่วนที่หลากหลายของ Nikon ให้ความยืดหยุ่นอย่างมากในการกำหนดระบบที่เหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 • สำหรับการรวมเข้ากับระบบ:
  LV-IMA IM Module A (motorised)
  LV-IM IM Module (manual)
 • สำหรับการรวมเข้ากับกล้องจุลทรรศน์:
  LV-FMA FM Module A (motorised)
  LV-FM FM Module (manual)
 • LV-IMA IM Module A and LV-IM IM Module เหมาะสำหรับการรวมเข้ากับระบบ ตำแหน่งรูยึดสกรูสามารถเลือกได้ทั้งจากด้านหลังหรือด้านล่าง
 • LV-FMA FM Module A and LV-FM FM Module เหมาะสำหรับการรวมเข้ากับกล้องจุลทรรศน์ ตำแหน่งรูยึดสกรูอยู่ที่ด้านล่าง
 • The LV-IMA IM Module A มีระยะสโตรกแนวตั้งอยู่ที่ 20 มม. ในขณะที่ LV-IM IM Module (manual) มีระยะสโตรกอยู่ที่ 30 มม.
 • The LV-IMA IM Module A สามารถควบคุมจากภายนอกผ่าน LV-ECON E คอนโทรลเลอร์
LV-IMA IM Module A

LV-IMA IM Module A

LV-IM IM Module

LV-IM IM Module

LV-FMA FM Module A (motorized)

LV-FMA FM Module A
(motorized)

LV-FM FM Module (manual)

LV-FM FM Module
(manual)

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือคำอธิบายเชิงลึก ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณ และหากจำเป็นจะขอทำการนัดหมายเพื่อเข้าพบ

พูดคุยกับเราในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของคุณ แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำระบบการตรวจสอบที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านข้างนี้ แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็ว