ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

Focusing Modules, Base, Arm และ Motorised Controller

ชุดแยกส่วนช่วยให้ความยืดหยุ่นอย่างมากในการกำหนดอุปกรณ์ของระบบสำหรับทุกการใช้งาน

CM-Series กล้องจุลทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดกะทัดรัด

กล้องจุลทรรศน์แบบสะท้อนแสงที่มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษเหล่านี้ ใช้สำหรับการรวมเข้ากับกระบวนการผลิตเพื่อการเฝ้าติดตามและตรวจสอบในสายการผลิต

เลนส์ใกล้วัตถุ

เลนส์ใกล้วัตถุมีสี่รุ่น
CFI60-2, CFI60, CF&IC สำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบผสมและรุ่นที่ใช้กับกล้องจุลทรรศน์สำหรับวัดขนาด

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบผสม

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้แก่ epi-illuminators แบบสากล, แผ่นหมุนเลนส์, เลนส์ใกล้ตา, C-mount ของกล้อง และช่องมองภาพ