ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องวัดขนาด 3 มิติ

NEXIV AutoMeasure

AutoMeasure เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับระบบ NEXIV เพื่อสร้าง แก้ไข และเรียกใช้โปรแกรมตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการวัด ซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนี้ใช้อินเทอร์เฟซและกราฟิกในแบบที่ผู้ใช้ที่สามารถตั้งค่าสำหรับโปรแกรมเมอร์ขั้นสูงหรือผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคในสายการผลิตได้ เมนูต่างๆ และวิธีใช้แบบบูรณาการสามารถแนะนำผู้ใช้ทีละขั้นตอนผ่านการดำเนินการตั้งค่าโปรแกรม

ซอฟต์แวร์เสริม

มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดขนาดสำหรับทุกสถานการณ์