ออโต้คอลลิเมเตอร์และระบบวัดความยาวแบบดิจิทัล

ออโต้คอลลิเมเตอร์ 6B-LED และ 6D-LED

ออโต้คอลลิเมเตอร์ 6B-LED และ 6D-LED ของ Nikon เป็นเครื่องมือวัดแบบแมนนวลที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง ซึ่งโดยปกติจะใช้เพื่อตรวจสอบการจัดตำแหน่งเชิงเส้น ความเบี่ยงเบนเชิงมุมเล็กน้อย ความโค้ง ความเรียบของชิ้นงาน ความสูง และองศาการหมุน ซึ่งทำงานด้วยความแม่นยำตามที่คาดไว้เสมอและให้ผลลัพธ์ที่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อุปกรณ์เสริมจะประกอบด้วยกระจกสอบเทียบ ไฟ LED สำหรับติดตั้งเพิ่ม และกล่องสำหรับพกพา ใช้พลังงานจากอะแดปเตอร์ไฟ AC หรือแบตเตอรี่

ระบบวัดความยาวแบบดิจิทัลรุ่น DIGIMICRO

การใช้ระบบการวัดความยาวแบบดิจิทัลโดยมีโฟโตอิเล็กทริกในตัว ทำให้สามารถวัดความหนา ความลึก และความสูงโดยการสัมผัสชิ้นงาน ทั้งสามรุ่นมีระดับความแม่นยำในการวัดที่หลากหลายไปตามความยาวที่แตกต่างกันของทั้งสามรุ่น