อุปกรณ์เสริมสำหรับ MM-400N และ MM-800N

เสตจวัดแบบแมนนวล แกน X/Y

เสตจสำหรับ MM-800N มีตั้งแต่ขนาด 12”x8” (300 มม. x 200 มม.) จนถึง 2”x2” (50 มม. x 50 มม.)

เสตจสำหรับ MM-400N มีตั้งแต่ขนาด 6″x4″ (150 มม. x 100 มม.) จนถึง 2”x2” (50 มม. x 50 มม.)

ถาดหมุนสำหรับเสตจวัดแบบแมนนวล แกน X/Y

ถาดจะหมุนชิ้นงานโดยรักษาแนวให้ตรงกับแกน XY ของเสตจ

เคาน์เตอร์รีโมทสวิตช์

เคาน์เตอร์รีโมทสวิตช์ช่วยให้สามารถควบคุมการ RESET และ SEND ของเคาน์เตอร์ได้

ฟุตสวิตช์

ฟุตสวิตช์ใช้ส่งคำสั่งไปยัง DP-E1A เพื่อปล่อยมือทั้งสองข้างให้ว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัด

XY รีเซ็ตและสวิตช์

ตัวรีเซ็ตและสวิตช์ XY สามารถติดเข้ากับตัวเครื่องหลักเพื่อใช้รีเซ็ตค่าได้อย่างง่ายดายขณะใช้งานสเตจ

สเกลสอบเทียบ 300 มม.

มีระยะห่างสเกล 10 มม. และรูปแบบสำหรับการสอบเทียบ
ความแม่นยำ: ไม่เกิน 1 μm