ระบบ APDIS Gap & Flush

ระบบ APDIS Gap & Flush จาก Nikon นำเสนอแนวทางใหม่ในการตรวจสอบ vehicle-on-wheels การตรวจสอบ moving-line และการควบคุมคุณภาพ

การรับรู้และการควบคุมคุณภาพ

แผงกั้นช่องว่างและการเคลื่อนที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของยานพาหนะและแบรนด์ได้ การวัดค่าคุณสมบัติเหล่านี้ที่เชื่อถือได้จะช่วยให้สามารถตอบสนองกระบวนการและควบคุมคุณภาพได้ แต่ต้องทำโดยอัตโนมัติและปลอดภัยในขณะที่รถเคลื่อนที่ ซึ่งระบบ APDIS Gap & Flush ได้จัดทำมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้

เทคโนโลยี APDIS Laser Radar

APDIS Laser Radar ถูกใช้ไปแล้วทั่วโลกในการตรวจสอบยานยนต์ นำเสนอมิติใหม่ให้กับการวัดในการเคลื่อนที่แบบ Gap & Flush

บูรณาการ อัตโนมัติ ยืดหยุ่น

ด้วย Laser Radar สามตัวที่ครอบคลุมพื้นที่ปริมาณมาก การวัดจะเชื่อมต่อเข้ากับการเคลื่อนที่ของสายพาน และระบบยังสามารถกำหนดค่าได้ง่ายสำหรับยานพาหนะรุ่นต่างๆ

ระบบขนาดใหญ่ที่แยกออกจากชิ้นงาน การทำงานที่ปลอดภัย

การวัดจะทำที่ระยะห่างอย่างมากด้วยการเคลื่อนที่เชิงเส้นในทิศทางเดียว หลีกเลี่ยงการชนกับยานพาหนะโดยไม่ตั้งใจและรับประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

การติดตั้งที่ง่ายกว่า

ขาตั้งขนาดใหญ่และรางเชิงเส้นทำให้การตั้งโปรแกรมและการติดตั้งง่ายขึ้น การติดตามและการจัดตำแหน่งอิสระทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้อินเตอร์ล็อกของสายพานลำเลียง

การปรับแต่งที่ง่ายกว่า

การเคลื่อนที่ของ Laser Radar จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ ทำให้สามารถแก้ไขแบบออฟไลน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดไลน์การผลิต

ลดความซับซ้อน

ไม่มีการตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ซับซ้อน มีความปลอดภัยโดยรอบ Laser Radars และมีโครงสร้างแบบเปิดทำให้สายการผลิตหยุดชะงักน้อยที่สุด

ร่วมการปฏิรูปไปด้วยกัน

ผู้ผลิตยานยนต์หลายรายทั่วโลกกำลังได้รับประโยชน์จากการวัดด้วย Laser Radar เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ นวัตกรรมการใช้ APDIS Laser Radar สำหรับการวัด end-of-line gap & flush เป็นเพียงขั้นตอนต่อไปในการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดของอุตสาหกรรม

ด้วยการติดตั้งระบบ Gap & Flush ที่ผ่านมามากมาย ลูกค้าจึงเห็นข้อดีของการปฏิวัติการตรวจสอบที่ปลอดภัยกว่า ง่ายกว่า และมีประสิทธิภาพสูง

APDIS Laser Radar

APDIS Automotive 

APDIS Gap & Flush

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

APDIS MV4x0 Laser Radar

APDIS ของ Nikon เป็น Laser Radar รุ่นล่าสุดที่ให้การตรวจสอบที่รวดเร็ว อัตโนมัติ และไร้การสัมผัส ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลายพร้อมกับประโยชน์มากมายสำหรับผู้ใช้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือคำอธิบายเชิงลึก ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณ และหากจำเป็นจะขอทำการนัดหมายเพื่อเข้าพบ

พูดคุยกับเราในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของคุณ แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำระบบการตรวจสอบที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านข้างนี้ แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็ว